Projekty unijne

Rozwój miast i miasteczek to podstawowe założenia Funduszu Unii Europejskiej. Katowice jako miasto stawiające na dynamiczną ewolucje gospodarczą oraz kulturalną i oświatową stały się jednym z beneficjentów struktur dofinansowań Unijnych.

Do największych katowickich projektów wspomaganych przez Unię bez wątpienia należy rozwój i wspomaganie szkolnictwa wyższego (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, warto zwrócić uwagę, iż projekt obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Projekty unijne obejmują także dotacje mające na celu zarówno zwiększenie, jak i promocję bezpieczeństwa (między innymi „stadion bezpieczny dla kibiców”), a także dotacje małych i dużych przedsiębiorstw (zwiększenie miejsc pracy a tym samym redukcja bezrobocia w rejonie) oraz fundusze celowane na rozwój w zakresie, sportu (między innymi na rozbudowę i budowę obiektów sportowych), kultury i rekreacji.