Rozwój miasta

Wystarczy kilka lat by gołym okiem móc zauważyć znaczące zmiany, jakie nastąpiły na terenie Katowic.

Zwiększenie inwestycji, rozbudowa infrastruktury, szeroko rozwinięta urbanizacja, a także pojawienie się nowych przedsiębiorstw to podstawowe cechy, które dostrzegamy na przestrzeni ostatnich minionych lat. Rozwój miasta to prócz tworzenia nowych miejsc pracy, to także koncentracja na takich aspektach jak punkty rekreacji, sportu, rozrywki oraz zagospodarowywanie miejsc zielonych (parki skwery). Katowice mogą także pochwalić się także takimi osiągnięciami jak wysokiej klasy ośrodki medyczne (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II), a także liczące się zarówno w kraju, jak i zagranicą szkoły wyższe (między innymi Uniwersytet Śląski). Każde dobrze rozwijające się miasto, szczególnie o podwalinach przemysłowych, nie może zapomnieć o takich aspektach jak zwiększenie standardów powiązanych z ochroną środowiska, i można zaryzykować stwierdzenie, iż na tym polu Katowice również stanęły na wysokości zadania (w ostatnich latach zanotowano znaczny spadek emisji spalin).